V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami   a prijatého mimoriadne opatrenia  zo strany Vlády SR, ktorým bude  na území...

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na...

Použité rúška či respirátory treba dať do plastovej tašky, vreca, iných obalov a pevne uzavrieť.

 

V dôsledku  vyhlásenia mimoriadneho stavu  v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny  a rozhodnutia...

Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Galanta  s okamžitou platnosťou t.j. dňom 13. marca 2020 sú TsMG uzatvorené až do odvolania....

V dôsledku  vyhlásenia mimoriadneho stavu  v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny  a rozhodnutia...

V dôsledku  vyhlásenia mimoriadneho stavu  v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny  a rozhodnutia...

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Petrom Paškom oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o...

TsMG príjmu pracovníka na úsek starostlivosti o parkovú zeleň , údržbu drevín a stromov mestského parku pri neogotickom kaštieli.
...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta (TsMG) zabezpečia tohtoročný jarný zber veľkoobjemného  odpadu počas...

Stránky