Technické služby Mesta Galanta - správa trhoviska oznamuje verejnosti , že z dôvodu odstávky vody na území celého mesta, kedy  nebudú v...

S pribudajúcimi vysokými letnými teplotami pristupili Technické služby mesta Galanta k dezinfekcii a čisteniu zberných nádob na komunálny odpad....

Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  29.marca  do 18. apríla...

Technické služby Mesta Galanta zabezpečujú  vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov na základe zmluvného vzťahu s OZV Natur-pack a.s...

Mulčovanie je dôležitá súčasť starostlivosti o mladú výsadbu. Mulčovanie je nastieľanie prírodného materiálu.  Nástieľka prikrýva zem,...

Novopostavený objekt "Kolumbária"  sa nachádza na novom cintoríne  a bude slúžiť na rozšírenie kapacít cintorína o 288 miest formou...

V investorstve Mesta Galanta  a v súčinnosti s TSMG prebehla v jarných mesiacoch 2023  rekonštrukcia strechy objektu Domu smútku, ...

Pokiaľ ste fyzická osoba a vlastníte nehnuteľnosti  alebo užívate byt alebo rodinný dom resp. jeho časť bez preukázania vzťahu k nemu (napr....

Pokiaľ ste si už vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  na Zbernom dvore TSMG si už môžete zakúpiť aj...

Údržba a príprava záhonov, ich  rotovatorovanie, výsadby letničkových záhonov,  rekultivácia  vybraných verejných plôch, či nová...

Stránky