Na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 7.1.2021  sú  všetky  detské ihriska  na území mesta Galanta a...

Správa trhoviska oznamuje verejnosti,  že s ohľadom na  nariadené  opatrenia pri ohrození verejného zdravia a  k obmedzeniam...

V zmysle  § 4  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k...

Oznamujeme verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude  v termíne od 5.1.2021 (utorok)  do 16.1.2021 (sobota) vrátane z...

Pri stojiskách zberných nádob umiestnených pri bytových domoch čoskoro pribudnú hnedé 120 litrové zberné nádoby na kuchynský odpad. Viac...

Prevádzkový čas zberného dvora počas vianočných  a novoročných sviatkov 2020/2021

 

Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že sobotný trh dňa 19.12.2020 sa uskutoční so  stanoveným sortimentným obmedzením.

Predaj bude...

Produkcia odpadov má svoje špecifiká v priebehu roka a jedným z nich je aj to, že v predvianočnom období ich tvoríme citeľne viac, keďže sa...

Foto-príbeh vianočného stromu z ulice Krásnej, ktorý mal smutný koniec ( pri finálnom osádzaní sa zlomil) a jeho prerod na adventný veniec, plus...

Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od 12. októbra  do 18. novembra...

Stránky