Technické služby Mesta Galanta  disponujú  špeciálnym strojom Biomant Compact, ktorý okrem využitia na ničenie buriny je možné použiť aj...

Od 28. marca 2023 opätovne prebieha postupné  označovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad na území mesta a mestských častí...

V roku 1971 začala OSN organizovať Deň Zeme  a  v roku 1990 sa 22. apríl stal Medzinárodným dňom Zeme. V modernom poňatí ide o...

Narcisy, tulipány a modrice sú v plnom kvete  a uputajú pozornosť  každého okoloidúceho  a návštevníkov mesta. Záhony na ulici...

Flotila vozidiel Technických služieb sa rozšírila o  nové špeciálne vozidlo  Mitusbishi Fuso Canter  s nadstavbou  ROSSI Qube...

Technické služby informujú verejnosť, že z dôvodu poruchy siete bude od 4. apríla  nefunkčná časť  verejného osvetlenia na ul. Z.Kodálya...

Technické služby  zrealizovali   v  minulom roku  na jeseň  výsadbu nových trvalkových záhonov  pod alejou...

Technické služby mesta Galanta  v súvislosti s vydanou výstrahou Hydrometeorologického ústavu  pre extrémne silný vietor dňa 27.3.2023...

Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti, že detské ihrisko na sídlisku Zornička  - vnútroblok ul. Z. Kodálya  je dočasne...

Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti , že z dôvodu výskytu káblovej poruchy je dočasne nefunkčné verejné osvetlenie na ul....

Stránky