Máte záujem o pristavenie a vývoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom?

V prípade záujmu o pristavenie a vývoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom prosíme kontaktujte dispečerku p. Vargovú  +421 902 038 135.

Cena za pristavenie kontajnera  je 120 Eur bez DPH, cena zahŕňa prenájom kontajnera po dobu 7 dní, v prípade potreby predĺženia doby prenájmu  je za každý ďalší deň účtovaný poplatok 1,80 euro bez DPH.
Poplatok za uloženie odpadu na skládke je účtovaný na základe vystaveného vážneho lístka podľa druhu uloženého odpadu.