Kontaktná adresa:

Technické služby mesta Galanta
Kpt. Nálepku 1494/39
924 01 Galanta
Telefón : +421 31/780 24 27
 

Pracovná doba:

PO - PIA:  7.00 – 15.00 hod

Obchodné údaje:

Iné informácie: 
IČO: 00045721
DIČ: 2020371606
IČDPH: SK 2020371606

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Galanta
Číslo účtu: SK 7011110000006611986005

KONTAKTY:

Ing. Ján Poľakovský     
riaditeľ
+421 948 838 837
jan.polakovsky@tsmg.sk

Eva Miklošová
sekretariát riaditeľa - personalistika
+421 31/780 24 27,   +421 31/780 54 02
eva.miklosova@tsmg.sk

Anna Novotná
vedúca ekonomického úseku
+421 948 079 699
anna.novotna@tsmg.sk

Mgr. Arnold Popluhár
vedúci prevádzkovo-technického úseku
+421 948 848 880
arnold.popluhar@tsmg.sk

Prevádzkovo – technický úsek

Mária Vargová     
Úsek dopravy a odpadového hospodárstva, služby na úseku čistoty a poriadku miestnych komunikácií, chodníkov
+421 902 038 135
maria.vargova@tsmg.sk

Ing. Peter Šaško       
Úsek  starostlivosti  o verejnú  zeleň, prevádzkovanie detských ihrísk, služby na úseku čistoty a poriadku verejných priestranstiev
+421 914 152 202
peter.sasko@tsmg.sk

Vysunuté prevádzky

Cintorínske služby                        

Katarína Ferenczyová      
+421 31 780 68 54, +421 903 733 143   
cintoriny@tsmg.sk
Správkyňa cintorínov

Trhovisko      
Zuzana Klečová                                   
+421 940 612 122
 trznica@tsmg.sk
Správkyňa trhoviska

Zberný dvor odpadov 
+421 903 436 084
Ingrid Šípošová
Prevádzkový pracovník

Napíšte nám

Vaše kontaktné informácie