Flotila vozidiel Technických služieb sa  v piatok  20. októbra  2023 rozšírila o  nové špeciálne zberové vozidlo MERCEDES s hydraulickou rukou, ktoré  bude   využívané na úseku odpadového hospodárstva  jednak pri  zbere tuhého komunálneho  odpadu a  predovšetkým pri vyprázdňovaní polopodzemných kontajnérov. Hydraulická ruka zberového vozidla vykoná  vybratie zberového vreca  z  kontajnera  zo zeme, vysype odpad  do nákladného priestoru vozidla a následne vsunie  zberové vrece späť do polopodzemného kontajnéra.    

Komfort vyprázdňovania polopodzemných kontajnérov sa zásadne zmení najmä z pohľadu zamestnancov Technických služieb, ktorí doteraz vyprázdňovanie realizovali prostredníctvom traktora s vlečkou s hydraulickou rukou, čo bolo technický  a časovo náročné. 

Špeciálne zberové vozidlo  s hydraulickou rukou v hodnote 325 tisíc eur s DPH  odovzdali zástupcovia firmy REDOX Lučenec Mestu Galanta a Technickým službám za účasti primátora mesta, riaditeľa Technických služieb  a vedúcej Oddelenia komunálnych služieb a životného prostredia.