Strihanie kríkov, udržiavanie  trvalkových záhonov, okopávanie, orezy a výruby drevín a stromov, čistenie  verejných priestranstiev...

Technické služby mesta Galanta za účasti objednaných externých arboristov realizovali na piatich stromoch - platan javorolistý  rastúcich na...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 29. marca  do 5. mája 2022  bude...

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Petrom Paškom oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o...

Technické služby mesta Galanta  v termíne od 7.januára do 31. januára 2022 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území...

Technické služby Mesta Galanta oznamujú verejnosti , že zberný dvor bude  z technických príčin dňa 31.12.2021 (piatok)  zatvorený....

Relatívne teplá  tohto ročná jeseň spôsobuje, že listy opadávajú oveľa pomalšie ako po iné roky, preto  ich odpratávanie  trvá...

Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  21.septembra   do...

Mesto Galanta a Správa cintorínov v Galante oznamuje verejnosti, že počas  43.-44. kalendárneho týždňa budú cintoríny v Galante   v...

TSMG  koncom tohto leta na ul. Hlavnej  realizovali  odborné ošetrenie brestovcov ( lat. Celtis occidentalis ) v spolupráci s...

Stránky