Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 20. septembra - 27. októbra 2022 bude prebiehať...

Dňa 21.6.2022 sa na Mierovom námestí pred Mestským úradom uskutočnila analýza odpadu  vyzbieraného na území  mesta. Výsledky si môžete...

Sofora japonská  v mestskej časti  Javorinka  pri dennom centre je zrejme najväčši exemplár tohto stromu  široko ďaleko nielen...

V meste Galanta plánujeme realizovať anonymnú analýzu zmesového komunálneho odpadu z IBV a KBV. Jej cieľom je zistiť, čo všetko putuje na skládku...

Technické služby mesta Galanta  nadviazali zmluvnú spoluprácu  s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ...

Mestský park pri Neogotickom kaštieli sa tento rok po prvý  krát pripojil k  XIV. ročníku podujatia Víkend otvorených parkov a...

V rámci územia mesta Galanta sa Technické služby mesta Galanta starajú  o cca  50 ha  mestskej zelene, ktorá  si  v rámci...

Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  29.marca  do 5. mája...

Flotila vozidiel Technických služieb sa rozšírila o  nový elektromobil so sklápateľnou korbou, ktorý bude   využívaný na úseku...

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami  oznamujeme verejnosti, že zberný dvor bude v sobotu 16.apríla 2022 zatvorený.Rovnako...

Stránky