Technické služby mesta Galanta na základe zmluvy o prevode správy majetku Mesta Galanta zo dňa 21.12.2018 spravujú mestský park pre Neogotickom kaštieli.

V prípade záujmu o organizovanie podujatí  v parku pri NGK kontaktujte  vedúceho prevádzkovo- technického úseku, ktorý Vám poskytne detailne informácie - navštívte sekciu kontakty.
Všetky podujatia v mestskom parku sa môžu organizovať len na základe vydaného  súhlasného stanoviska  dotknutých orgánov - Krajského pamiatkového úradu Trnava a Okresného úradu životného prostredia Trnava , keďže väčšia časť územia parku je   chráneným  územím.

Mestské zastupiteľstvo v Galante  dňa 2.10.2020 schválilo  Sadzobník poplatkov za prenájom mestského parku pri NGK pre organizovanie komerčných podujatí, ktorý je k dispozícii  na stiahnutie v prílohe vo formáte pdf.