Technické služby mesta Galanta na základe zmluvy o prevode správy majetku Mesta Galanta zo dňa 21.12.2018 spravali mestský park pri Neogotickom kaštieli do 31.marca 2024.

Od 1.apríla 2024 zabezpečuje prevádzku a údržbu parku novogotického kaštieľa a parku SNP novozriadená mestská obchodná spoločnosť SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA s.r.o., na základe Zmluvy o zabezpečovaní prevádzky a údržby parku novogotického  kaštieľa a parku SNP  uzatvorenej medzi Mestom Galanta a SPRÁVOU MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA s.r.o.  -link.

Historický park okolo kaštieľa je najväčšou súvislou zelenou plochou v meste s výskytom množstva starých hodnotných jedincov drevín, ako sú duby letné, vzácne tisy, ginko dvojlaločné, platan javorolistý, sofora japonská, pagaštan konský.
Viac  o týchto hodnotných drevinách nájdete  v prílohach pdf.

Pokiaľ Vás zaujíma história parku,  podnetné informácie  sú súčasťou novej  grafickej infotabule, ktorú spracoval  autorský tím v roku 2023  a doplnil o  zaujímavé obrazové  a  historické fakty. 

Vstup do areálu parku je povolený len v stanovenej prevádzkovej dobe:

  •  Letná prevádzková doba  ( mesiace apríl až október) : pondelok až nedeľa od 7.00 do 21.00 hod.
  •  Zimná  prevádzková doba ( mesiace november až marec) : pondelok až nedeľa od 7.00 do 18.00 hod.

Počas víkendov a štátnych sviatkov je park otvorený od 8.00 hod.

V prípade záujmu o organizovanie podujatí  v parku pri NGK kontaktujte SPRÁVU  MESTSKÉHO MAJETKU GALANTA s.r.o  -
+421 31 788 4395, alebo sekretariat@smmg.sk konatel@smmg.sk

Všetky podujatia v mestskom parku sa môžu organizovať len na základe vydaného  súhlasného stanoviska  dotknutých orgánov - Krajského pamiatkového úradu Trnava a Okresného úradu životného prostredia Trnava, keďže väčšia časť územia parku je   chráneným  územím.

Mestské zastupiteľstvo v Galante  dňa 2.10.2020 schválilo  Sadzobník poplatkov za prenájom mestského parku pri NGK pre organizovanie komerčných podujatí, ktorý je k dispozícii  na stiahnutie v prílohe vo formáte pdf.