Technické služby mesta Galanta zabezpečujú prevádzku mestského trhoviska za obchodným domom Jednota.

Pre návštevníkov a predajcov  sú určené trhové dní utorok, štvrtok, sobota v každom týždni roka (okrem dní, na ktoré pripadajú dní štátneho sviatku alebo dní pracovného pokoja.)

V zimnom  období  od 1.11 do 31.3. je predajný čas od 6.30 do 10.00 hod.(utorok, štvrtok) a od 6.00 do 12.30 hod.(sobota)

V letnom období od 1.4. do 31.10. je predajný čas od 5.30 do 11.00 hod.(utorok, štvrtok) a od 5.00 do 12.30 hod.(sobota)

 

Správca trhoviska: Daniel Kelecsényi, kontakt: +421317802427, +421 904 178 704