Technické služby mesta Galanta zabezpečovali prevádzku mestského trhoviska za obchodným domom Jednota do 31.3.2024.

Od 1.4.2024 prevádzku mestského trhoviska zabezpečuje Mesto Galanta.

Pre návštevníkov a predajcov  sú určené trhové dní utorok, štvrtok, sobota v každom týždni roka (okrem dní, na ktoré pripadajú dni štátneho sviatku alebo dni pracovného pokoja.)

V zimnom  období  od 1.11 do 31.3. je predajný čas od 6.30 do 10.00 hod.(utorok, štvrtok) a od 6.00 do 12.30 hod.(sobota)

V letnom období od 1.4. do 31.10. je predajný čas od 5.30 do 11.00 hod.(utorok, štvrtok) a od 5.00 do 12.30 hod.(sobota)

 

Správca trhoviska: Zuzana Klečová 

Kontakt:  mobil +421 940 612 122,
email: trznica@tsmg.sk

 

Aktuálne informácie týkajúce sa prevádzky trhoviska nájdete  v sekci "Aktuality"