V Technických službách  sa nachádzajú záchytné voliéry pre zatúlaných psíkov, kde sú po odchytení MsP umiestňovaní na dočasnú dobu až do vyzdvihnutia  psíka majiteľom .V prípade, že sa majiteľa psíka nepodarí nájsť, ani identifikovať prostredníctvom čipu,  psíci  sú  následne umiestňovaní do zmluvného útulku.

Kontakt pre prevzatie zatúlaného psíka:  +421 903 436 084

V súčasnosti máme umiestnených týchto zatúlaných psíkov: