Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že sobotný trh dňa 19.12.2020 sa uskutoční so  stanoveným sortimentným obmedzením.

Predaj bude...

Produkcia odpadov má svoje špecifiká v priebehu roka a jedným z nich je aj to, že v predvianočnom období ich tvoríme citeľne viac, keďže sa...

Foto-príbeh vianočného stromu z ulice Krásnej, ktorý mal smutný koniec ( pri finálnom osádzaní sa zlomil) a jeho prerod na adventný veniec, plus...

Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od 12. októbra  do 18. novembra...

Ako správne triediť odpady? Dozviete sa to aj v unikátnej príručke pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu,...

Technické služby mesta Galanta - Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že od  od soboty 7.novembra 2020 bude  opätovne otvorené...

Oznamujeme verejnosti, že zberný dvor v Galante bude od utorka 3.novembra 2020 znovu otvorený. Pre vstup na zberný dvor je ...

V nadväznosti na uznesenie  Vlády SR ohľadom rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu oznamujeme verejnosti, že trhovisko v...

V nadväznosti na uznesenie  Vlády SR ohľadom rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu bude zberný dvor Galanta uzatvorený...

Mesto Galanta a Správa cintorínov v Galante oznamuje verejnosti, že počas  45. kalendárneho týždňa budú cintoríny v Galante   v...

Stránky