V investorstve Mesta Galanta  a v súčinnosti s TSMG prebehla v jarných mesiacoch 2023  rekonštrukcia strechy objektu Domu smútku, ...

Pokiaľ ste fyzická osoba a vlastníte nehnuteľnosti  alebo užívate byt alebo rodinný dom resp. jeho časť bez preukázania vzťahu k nemu (napr....

Pokiaľ ste si už vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  na Zbernom dvore TSMG si už môžete zakúpiť aj...

Údržba a príprava záhonov, ich  rotovatorovanie, výsadby letničkových záhonov,  rekultivácia  vybraných verejných plôch, či nová...

Technické služby Mesta Galanta  disponujú  špeciálnym strojom Biomant Compact, ktorý okrem využitia na ničenie buriny je možné použiť aj...

Od 28. marca 2023 opätovne prebieha postupné  označovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad na území mesta a mestských častí...

V roku 1971 začala OSN organizovať Deň Zeme  a  v roku 1990 sa 22. apríl stal Medzinárodným dňom Zeme. V modernom poňatí ide o...

Narcisy, tulipány a modrice sú v plnom kvete  a uputajú pozornosť  každého okoloidúceho  a návštevníkov mesta. Záhony na ulici...

Flotila vozidiel Technických služieb sa rozšírila o  nové špeciálne vozidlo  Mitusbishi Fuso Canter  s nadstavbou  ROSSI Qube...

Technické služby informujú verejnosť, že z dôvodu poruchy siete bude od 4. apríla  nefunkčná časť  verejného osvetlenia na ul. Z.Kodálya...

Stránky