Pracovníci  úseku starostlivosti o zeleň Technických služieb  mesta Galanta 25.3.2024 pristúpili k odbornému ošeteniu mohutnej lipy na...

Technické služby mesta Galanta v priebehu 12. kalendárneho týždňa  2024  realizovali na  stromoch - platan javorolistý ...

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami  oznamujeme verejnosti, že zberný dvor bude v sobotu 30.marca 2024 zatvorený.Rovnako...

Mestský úrad v Galante v súčinosti s Technickými službami  reagujú na podnety obyvateľov v súvislosti so zvýšenou potrebou odvozu zeleného...

V priebehu mesiaca apríl sa môžu Galanťania zbaviť objemného odpadu. Zamestnanci Technických služieb mesta Galanta budú odpad postupne odvážať v...

Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 12.3.2024 sa na Staničnej ulici uskutoční výrub drevín.

Mesto Galanta vychádza v ústrety občanom mesta žijúcich v rodinných domoch a od roku 2024 zavádza novinku, ktorou je pravidelný týždenný zber...

Technické služby mesta Galanta ako správca mestskej zelene realizuje odstraňovanie inváznych drevín na základe vyhlášky č. 450/2019 Z.z. MŽP SR....

Technické služby Mesta Galanta zabezpečujú  vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov na základe zmluvného vzťahu s OZV Natur-pack a.s...

Aj v novom roku 2024 si biologicky rozložiteľné vrecká  do košíkov na zber kuchynského odpadu môžete zakúpiť na Zbernom dvore TSMG. Stačí...

Stránky