Máte záujem o pristavenie a využitie vysokozdvižnej plošiny?
Máte záujem o využitie služieb strojného zametania prostredníctvom zametacích vozidiel?
Technické služby mesta Galanta zabezpečujú zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, parkovísk  a ostatného cestného príslušenstva počas zimného obdobia v termíne...
Technické služby mesta Galanta zabezpečujú  komplexné služby na úseku údržby a starostlivosti o verejnú  zeleň, v rámci našich výkonov realizujeme tieto služby:...
Technické služby mesta Galanta zabezpečujú bežnú  údržbu a opravy siete verejného osvetlenia na území mesta Galanta a mestských častí  na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou FIN.M.O.S...