Nakoľko sa okres Galanta nachádza v žltej zóne Covid semaforu, jesenná etapa zberu veľkoobjemového odpadu v meste Galanta formou mobilného zberu z...

V súvislosti so  štátnymi sviatkami Výročia SNP, Dňa  Ústavy SR  a Sedembolestnej panny Márie sa predaj na trhovisku  v...

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 30.10.2020 (piatok)  bude pokračovať rozvoz kompostérov do domácností, ktoré...

V súvislosti so štátnymi sviatkami Výročia SNP, Dňa  Ústavy SR  a Sedembolestnej panny Márie bude zberný dvor v Galante dňa 29.8.2020(...

Technické služby mesta Galanta ponúkajú na predaj hnuteľný majetok - úžitkové vozidlo Multikára M 25, bližšie informácie sú uvedené v prílohe pdf...

Vstup na detské ihriska je možný  len za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:

...

Na základe rozhodnutia Ústredného  krízového  štábu zo dňa 22.4.2020 v rámci  uvolnenia opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19...

Na základe rozhodnutia Ústredného  krízového  štábu zo dňa 21.4.2020 v rámci prvej  fázy uvolnenia opatrení proti šíreniu ochorenia...

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami   a prijatého mimoriadne opatrenia  zo strany Vlády SR, ktorým bude  na území...

Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na...

Stránky