Technické služby mesta Galanta informujú verejnosť,  že na zbernom dvore  bol  zahájený  predaj sitovaného necertifikovaného kompostu  vyrobeného na mestskej kompostárni. Odber záhradného  kompostuje možný na zbernom dvore počas prevádzkových hodín  do vlastných nádob (vrecia, prepravky, krabice, vedra a podobne), platba sa uskutoční  na základe vystaveného vážneho lístka. Minimálny  odber -  nad   50 kg.

Cena sitovaného necertifikovaného kompostu je 25 € bez DPH za tonu,  /  3 eurá za 100 kg/ v zmysle platného cenníka. 

Odporúčanie : záhradný kompost je potrebné zapracovať do pôdy v  dávke cca 5 kg/m2. Pri miešaní so zeminou 1 diel kompostu a cca 5 dielov zeminy. Aplikuje sa priamo na miesto použitia  s bezprostredným  zapracovaním bez pridávania ďalších komponentov, minimálne do hĺbky  10 cm.

Vstupné suroviny na výrobu kompostu - biologický rozložiteľný zelený odpad (BRO) zbieraný od obyvateľov mesta, BRO z orezov kríkov,  stromov,  čerstvo pokosená tráva, opadané lístie.

Technické služby ponúkajú aj iné komodity produkované na stredisku mestskej kompostárne, viac informácii nájdete v cenníku v prílohe pdf.

Súbory na stiahnutie: