Každá fyzická osoba, ktorá v meste Galanta užíva byt alebo rodinný dom na základe nájomnej zmluvy je poplatníkom poplatku za komunálny odpad a...

Od 16.4.2024 si môžete v prípade záujmu zakúpiť v Technických službách mesta Galanta kompostovateľné vrecia v objeme 120 l na zber BRKO -...

Na základe rozhodnutia primátora mesta Galanta, ktorý reagoval na podnety obyvateľov v súvislosti so zvýšenou potrebou odvozu zeleného odpadu v...

Pracovníci  úseku starostlivosti o zeleň Technických služieb  mesta Galanta 25.3.2024 pristúpili k odbornému ošeteniu mohutnej lipy na...

Technické služby mesta Galanta v priebehu 12. kalendárneho týždňa  2024  realizovali na  stromoch - platan javorolistý ...

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami  oznamujeme verejnosti, že zberný dvor bude v sobotu 30.marca 2024 zatvorený.Rovnako...

Mestský úrad v Galante v súčinosti s Technickými službami  reagujú na podnety obyvateľov v súvislosti so zvýšenou potrebou odvozu zeleného...

V priebehu mesiaca apríl sa môžu Galanťania zbaviť objemného odpadu. Zamestnanci Technických služieb mesta Galanta budú odpad postupne odvážať v...

Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 12.3.2024 sa na Staničnej ulici uskutoční výrub drevín.

Mesto Galanta vychádza v ústrety občanom mesta žijúcich v rodinných domoch a od roku 2024 zavádza novinku, ktorou je pravidelný týždenný zber...

Stránky