Od 18. októbra 2022 začne mesto Galanta čipovať zberné nádoby na komunálny odpad v mestských častiach Hody, Nebojsa a Javorinka.

V termíne od 18. októbra 2022 bude možné si vyzdvihnúť košíky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu počas prevádzkových hodín...

Technické služby mesta Galanta  zakúpili   koncom septembra z rozpočtu mesta  diaľkovo - riadený mulčovač  "Spider"....

Technické služby ponúkajú obyvateľom Mesta Galanta  ( po preukázaní sa dokladom  o trvalom pobyte na území mesta) možnosť  zakúpiť...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 20. septembra - 27. októbra 2022 bude prebiehať...

Dňa 21.6.2022 sa na Mierovom námestí pred Mestským úradom uskutočnila analýza odpadu  vyzbieraného na území  mesta. Výsledky si môžete...

Sofora japonská  v mestskej časti  Javorinka  pri dennom centre je zrejme najväčši exemplár tohto stromu  široko ďaleko nielen...

V meste Galanta plánujeme realizovať anonymnú analýzu zmesového komunálneho odpadu z IBV a KBV. Jej cieľom je zistiť, čo všetko putuje na skládku...

Technické služby mesta Galanta  nadviazali zmluvnú spoluprácu  s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ...

Mestský park pri Neogotickom kaštieli sa tento rok po prvý  krát pripojil k  XIV. ročníku podujatia Víkend otvorených parkov a...

Stránky