Počas rekonštrukcie chodníkov na sídlisku  SNP  č.995 a č.1003 došlo  dňa 28.7.2023 pri výkopových prácach zo strany dodávateľa k...

Správne triedenie biologický rozložiteľného kuchynského odpadu na území mesta je pre mesto zásadne dôležité.
Odpad z kuchyne má šancu na...

Technické služby Mesta Galanta - správa trhoviska oznamuje verejnosti , že z dôvodu odstávky vody na území celého mesta, kedy  nebudú v...

S pribudajúcimi vysokými letnými teplotami pristupili Technické služby mesta Galanta k dezinfekcii a čisteniu zberných nádob na komunálny odpad....

Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  29.marca  do 18. apríla...

Technické služby Mesta Galanta zabezpečujú  vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov na základe zmluvného vzťahu s OZV Natur-pack a.s...

Mulčovanie je dôležitá súčasť starostlivosti o mladú výsadbu. Mulčovanie je nastieľanie prírodného materiálu.  Nástieľka prikrýva zem,...

Novopostavený objekt "Kolumbária"  sa nachádza na novom cintoríne  a bude slúžiť na rozšírenie kapacít cintorína o 288 miest formou...

V investorstve Mesta Galanta  a v súčinnosti s TSMG prebehla v jarných mesiacoch 2023  rekonštrukcia strechy objektu Domu smútku, ...

Pokiaľ ste fyzická osoba a vlastníte nehnuteľnosti  alebo užívate byt alebo rodinný dom resp. jeho časť bez preukázania vzťahu k nemu (napr....

Stránky