Dňa 14.apríla sa uskutočnil prvý  harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na sídlisku Sever, Jas a Clemtisových Sadoch....

Technické služby mesta Galanta a Mestský úrad Galanta  začínajú 8.apríla 2021 s postupnou distribúciou 120 l  zberných nádob na...

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami  oznamujeme verejnosti, že zberný dvor bude v sobotu 3.apríla 2021 zatvorený.Rovnako...

Technické služby mesta Galanta ponúkajú na odpredaj  AVIU A 30 K-S jednostranný sklápač, rok výroby 1981. Podrobné informácie k...

Technické služby mesta Galanta - Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že od  utorka 23.marca  2021 bude  opätovne otvorené...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 7. apríla  - 25. mája 2021 bude prebiehať...

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Petrom Paškom oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o...

Oznamujeme verejnosti, že zberný dvor v Galante bude od  stredy 27.januára 2021 znovu otvorený. Pre vstup na zberný dvor je ...

Oznamujeme verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude  v termíne od 19.1.2021  (utorok)  do 26.1.2021 ( utorok) vrátane  z...

Technické služby mesta Galanta  v termíne od 8.januára do 31. januára 2021 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území...

Stránky