Technické služby mesta Galanta prevádzkujú  dva cintoríny  na území mesta a tri v mestských častiach:

  • Nový cintorín na ulici Hodskej
  • Starý cintorín na ulici Bratislavskej
  • Cintorín v  mestskej časti Hody
  • Cintorín v  mestskej časti Nebojsa
  • Cintorín v  mestskej časti Javorinka

Pohrebiska sú verejnosti prístupné v období od 16.marca do 14.októbra denne od 7.00 hod. do 21.00 hod., v období do 15.októbra do 15.marca denne od 7.00 hod. do 18.00 hod. v zmysle VZN mesta Galanta 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Prevádzkový poriadok pre pohrebiska mesta Galanta v znení VZN mesta Galanta č.28/2014 a č.18/2017.

Správca cintorínov:

Katarína Ferenczyová
kontakt: +421903733143, +421317806854
email: cintoriny@tsmg.sk
Kancelária správcu cintorínov sa nachádza  v priestoroch Domu smútku na novom cintoríne ulica Hodská.

Stránkové hodiny: Pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Cintoríny v meste >>