Technické služby mesta Galanta prevádzkujú  dva cintoríny  na území mesta a tri v mestských častiach:

  • Nový cintorín na ulici Hodskej
  • Starý cintorín na ulici Bratislavskej
  • Cintorín v  mestskej časti Hody
  • Cintorín v  mestskej časti Nebojsa
  • Cintorín v  mestskej časti Javorinka

Správca cintorínov:

Katarína Ferenczyová
kontakt: +421903733143, +421317806854
email:cintoriny@tsmg.sk
Kancelária správcu cintorínov sa nachádza  v priestoroch Domu smútku na novom cintoríne ulica Hodská.

Stránkové hodiny: Pondelok až piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Cintoríny v meste >>