Technické služby mesta Galanta z pozície správcu detských ihrísk oznamujú, že z dôvodu rekonštrukcie- prestavby detského ihriska v mestskej časti Galanta - Kolónia, kde budú vybudované  navyše nové workoutové prvky  bude predmetné ihrisko od 25. októbra 2023 pre verejnosť uzatvorené. 

Žiadame obyvateľov aby  nevstupovali do staveniska a rešpektovali pokyny stavebníka.

Plánované ukončenie rekonštrukcie je do 31.12.2023.

Ďakujeme za pochopenie.