Technické služby mesta Galanta v priebehu 10.-11. kalendárneho týždňa  2023  realizovali na  stromoch - platan javorolistý ...

Technické služby mesta Galanta  v súvislosti s vydanou výstrahou Hydrometeorologického ústavu  pre extrémne silný vietor dňa 11.3.2023 (...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 29. marca 2023 do 4. mája 2023  bude...

Viete ktorého odpadu je v kontajneroch najviac? Nie je to ani plast, ani papier. Možno vás prekvapí, že najviac je biologicky rozložiteľného...

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Mgr.Petrom Kolekom  oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie...

Počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl) si môžete  aj v novom roku 2023 vyzdvihnúť košíky na zber biologicky...

Mesto Galanta oznamuje obyvateľom lokalít IBV Mládežnícka štvrť, IBV Richtárske pole, bytové domy na sídlisku West , IBV Hody Východ a IBV Hody...

Vážení občania, sme radi, že ste si na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného...

Technické služby Mesta Galanta oznamujú verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude  dňa 10.1.2023 z technických príčin  uzatvorená....

Technické služby mesta Galanta  v termíne od 9.januára do 31. januára 2023 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území...

Stránky