Technické služby mesta Galanta zabezpečujú zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, parkovísk  a ostatného cestného príslušenstva počas zimného obdobia v termíne od 15. novembra do 15.marca v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby.

Pre bližšie informácie o rozsahu poskytovaných služieb a cenových reláciách  kontaktujte denného dispečéra zimnej údržby Máriu Vargovú.
telefónne číslo +421-31-780-24-27, email :maria.vargova@tsmg.sk

 

Dispečérska telefonická linka počas zimného obdobia od 15. novembra do 15.marca : +421-903-702-227