Technické služby mesta Galanta zabezpečujú zimnú údržbu mestských komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, parkovísk  a ostatného cestného príslušenstva počas zimného obdobia v termíne od 15. novembra do 15.marca v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby.

Pre bližšie informácie o rozsahu poskytovaných služieb a cenových reláciách  kontaktujte telefónne číslo :+421317802427, maria.vargova@tsmg.sk

Kontaktná osoba: Mária Vargová - denný dispečér zimnej údržby