Technické služby  zrealizovali   v  minulom roku  na jeseň  výsadbu nových trvalkových záhonov  pod alejou...

Technické služby mesta Galanta  v súvislosti s vydanou výstrahou Hydrometeorologického ústavu  pre extrémne silný vietor dňa 27.3.2023...

Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti, že detské ihrisko na sídlisku Zornička  - vnútroblok ul. Z. Kodálya  je dočasne...

Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti , že z dôvodu výskytu káblovej poruchy je dočasne nefunkčné verejné osvetlenie na ul....

Technické služby mesta Galanta v priebehu 10.-11. kalendárneho týždňa  2023  realizovali na  stromoch - platan javorolistý ...

Technické služby mesta Galanta  v súvislosti s vydanou výstrahou Hydrometeorologického ústavu  pre extrémne silný vietor dňa 11.3.2023 (...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 29. marca 2023 do 4. mája 2023  bude...

Viete ktorého odpadu je v kontajneroch najviac? Nie je to ani plast, ani papier. Možno vás prekvapí, že najviac je biologicky rozložiteľného...

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Mgr.Petrom Kolekom  oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie...

Počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl) si môžete  aj v novom roku 2023 vyzdvihnúť košíky na zber biologicky...

Stránky