Mesto Galanta a Správa cintorínov v Galante oznamuje verejnosti, že cintoríny v Galante   v termíne od 30.októbra 2023 (pondelok) do 2....

Technické služby mesta Galanta z pozície správcu detských ihrísk oznamujú, že z dôvodu rekonštrukcie- prestavby detského ihriska v mestskej časti...

Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých organizujú TSMG - správa trhoviska  príležitostný trh. Návštevníci  trhoviska...

Dňa 25. októbra 2023 od 9:00 do 17:00 hod sa vo  vestibule Mestského úradu v Galante uskutoční workshop EKOSEPAR, kde pracovníčky MsÚ -...

Flotila vozidiel Technických služieb sa  v piatok  20. októbra  2023 rozšírila o  nové špeciálne zberové vozidlo MERCEDES s...

Onedlho sú tu sviatky, pri ktorých myslíme na našich najbližších, ktorí už nie sú s nami.
So Sviatkom všetkých svätých a dňom Pamiatky...

Od marca 2023 prebiehalo  postupné  označovanie zberných nádob na zmesový komunálny odpad na území mesta a mestských častí pracovníkmi...

V priebehu októbra sa môžu Galanťania zbaviť objemného odpadu. Zamestnanci Technických služieb mesta Galanta budú odpad postupne odvážať podľa...

Pracovníci Technických služieb Mesta Galanta na úseku starostlivosti o zeleň pokračovali v revitalizácii  vybraných verejných priestranstiev...

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby svojich príbuzných osobne. TSMG - správa cintorínov  pre vás  zabezpečili možnosť svojim...

Stránky