Technické služby mesta Galanta zabezpečujú  komplexné služby na úseku údržby a starostlivosti o verejnú  zeleň, v rámci našich výkonov realizujeme tieto služby:

 • Kosenie samochodnými kosačkami a krovinorezmi
 • Orezy , výruby, ošetrovanie, výsadba  stromov a okrasných drevín 
 • Strihanie živých plotov, okrasných drvín a kríkov
 • Strihanie a komplexná údržba záhonov ruží  vrátane ochrany a výživy
 • Návrh a realizácia výsadieb letničkových záhonov, závesných a pevných kvetináčov
 • Ošetrovanie počas vegetácie (okopávanie, odburiňovanie)
 • Sadovnícke práce
 • Zavlažovanie drevín a kvetinových záhonov
 • Revitalizácia prestarnutých výsadieb
 • Strojný zber lístia a hrabanie
 • Čistenie verených priestranstiev

Bližšie informácie o poskytovaných službách vrátane cenových relácii Vám poskytne Ing. Peter Šasko – vedúci úseku starostlivosti o zeleň

mobil: +421 914 152 202, email: peter.sasko@tsmg.sk