Papier je recyklovateľný druh materiálu, ktorý sa dá recyklovať  v priemere 5 až 8-krát. Odpady z papiera a lepenky na Slovensku zbierajú do modrých kontajnerov. 1 tona papiera = 17 stromov  + šetrenie energie a vodných zrojov. Papier vyhodený do 1 kontajnera, môže ušetriť až 2,5 stromu.

V roku 2021 sa území Mesta Galanta vytriedilo takmer 292 t papiera a lepenky, o rok neskôr už  takmer 311 t papiera a v roku 2023 to bolo 261 t. Ďakujeme

Do triedeného zberu papiera patria najmä: noviny, časopisy, letáky, katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly, kancelársky papier, obálky, pohľadnice, listy

Do triedeného zberu papiera nepatria: znečistený papier, mokrý papier, mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z nápojových kartónov (tzv. kompozitné obaly, resp. VKM), obaly z masla

Stalo sa vám už, že ste chceli vyhodiť papier, kontajner bol však plný a pri lepšom pohľade ste zistili, že miesto v ňom zaberajú krabice? Dôležité je však zošliapnúť ich, alebo poskladať, aby nezaberali zbytočne veľa miesta.

Zmluvný partner Technických služieb Mesta Galanta - OZV NATUR-PACK Bratislava  natočil zaujímavé osvetové  videa, ktoré Vám ozrejmia zmysel správnej separácie papiera.

Recyklácia PAPIERA má zmysel, ĎAKUJEME že ho správne triedite

Výrobný proces recyklácie papiera