Od 16.4.2024 si môžete v prípade záujmu zakúpiť v Technických službách mesta Galanta kompostovateľné vrecia v objeme 120 l na zber BRKO - biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v cene 5,40 € za rolku (10ks).

Od 8. apríla 2024 bol v meste Galanta zavedený spoločný zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a kuchynského odpadu prostredníctvom 120 l hnedých zberných nádob, ktoré sa vyprázdňujú v týždennej periodicite v zmysle harmonogramu zverejnenom na webovej stránke mesta Galanta a TSMG.

Do hnedej nádoby môžete vložiť odpad bez použitia vreca, alebo s použitím biologicky rozložiteľného vreca.

Tieto kompostovateľné vrecia v objeme 120 l si môžete od 16.4.2024 zakúpiť aj na zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta v určené dni počas prevádzkových hodín zberného dvora.

Otváracie hodiny zberného dvora:
Zberný dvor je otvorený nasledovne:

Pondelok- zatvorené

Utorok,štvrtok,piatok od 13.00 - 18.00 hod.

Streda - od 10.00 - 18.00 hod.

Sobota od 8.00-13.00 hod. (v  mesiacoch január, február, marec, november, december)

Sobota od 8.00-16.00 hod. (v  mesiacoch apríl - október)