Súčasťou starostlivosti o mestskú a parkovú zeleň je aj odstraňovanie pňov vyrúbaných stromov. Rýchlym, efektívnym, šetrným a  ekologickým...

Technické služby mesta Galanta  oznamujú verejnosti,  že dňa  29.septembra 2021 (streda)  sa na ul. Hlavná ( lokalita pri...

Technické služby mesta Galanta  oznamujú verejnosti,  že dňa  23.septembra 2021 (štvrtok)   sa na ul. Hlavná ( lokalita...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 21.septembra  - 28. októbra 2021 bude...

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta  oznamujú verejnosti,  že v dňoch 17.-18. augusta 2021  ...

Na základe  rozhodnutia  zmluvnej OZV spoločnosti NATUR-PACK a.s.  sa "Kovové obaly" vhadzujú do žltej zbernej nádoby na "PET,...

Od 14.apríla 2021 prebieha  zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na území mesta Galanta. Počas prvého zberu  sa vyzbieralo...

Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  7.apríla   do 25....

Technické služby mesta Galanta pri príležitosti Dňa Zeme pri zohľadnení  súčasných  pandemických opatrení ponúkli jednotlivcom, či...

22. apríl  je Dňom Zeme, pripomíname si od  roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom...

Stránky