Mesto Galanta a Správa cintorínov v Galante oznamuje verejnosti, že počas  45. kalendárneho týždňa budú cintoríny v Galante   v...

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 a usmernenia RÚVZ v Galante zo dňa 15.10.2020 platia pri prevádzkovaní...

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 platia  pri smútočných obradoch na cintorínoch v  Galante  od...

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, usmernenia RÚVZ  v Galante  a rozhodnutia krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 2.10....

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 12. októbra - 18. novembra 2020 bude prebiehať...

Nakoľko sa okres Galanta nachádza v žltej zóne Covid semaforu, jesenná etapa zberu veľkoobjemového odpadu v meste Galanta formou mobilného zberu z...

V súvislosti so  štátnymi sviatkami Výročia SNP, Dňa  Ústavy SR  a Sedembolestnej panny Márie sa predaj na trhovisku  v...

Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 30.10.2020 (piatok)  bude pokračovať rozvoz kompostérov do domácností, ktoré...

V súvislosti so štátnymi sviatkami Výročia SNP, Dňa  Ústavy SR  a Sedembolestnej panny Márie bude zberný dvor v Galante dňa 29.8.2020(...

Technické služby mesta Galanta ponúkajú na predaj hnuteľný majetok - úžitkové vozidlo Multikára M 25, bližšie informácie sú uvedené v prílohe pdf...

Stránky