Oznamujeme verejnosti, že zberný dvor v Galante bude od  stredy 27.januára 2021 znovu otvorený. Pre vstup na zberný dvor je ...

Oznamujeme verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude  v termíne od 19.1.2021  (utorok)  do 26.1.2021 ( utorok) vrátane  z...

Technické služby mesta Galanta  v termíne od 8.januára do 31. januára 2021 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území...

Na základe rozhodnutia Krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 7.1.2021  sú  všetky  detské ihriska  na území mesta Galanta a...

Správa trhoviska oznamuje verejnosti,  že s ohľadom na  nariadené  opatrenia pri ohrození verejného zdravia a  k obmedzeniam...

V zmysle  § 4  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 77/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k...

Oznamujeme verejnosti, že prevádzka zberného dvora bude  v termíne od 5.1.2021 (utorok)  do 16.1.2021 (sobota) vrátane z...

Pri stojiskách zberných nádob umiestnených pri bytových domoch čoskoro pribudnú hnedé 120 litrové zberné nádoby na kuchynský odpad. Viac...

Prevádzkový čas zberného dvora počas vianočných  a novoročných sviatkov 2020/2021

 

Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že sobotný trh dňa 19.12.2020 sa uskutoční so  stanoveným sortimentným obmedzením.

Predaj bude...

Stránky