Technické služby mesta Galanta pri príležitosti Dňa Zeme pri zohľadnení  súčasných  pandemických opatrení ponúkli jednotlivcom, či...

22. apríl  je Dňom Zeme, pripomíname si od  roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom...

Na základe úsmernenia RÚVZ v Galante sú od  20.4.2021 otvorené  všetky  detské ihriska  na území mesta Galanta a mestských...

Dňa 14.apríla sa uskutočnil prvý  harmonogramový zber biologického kuchynského odpadu (BRKO) na sídlisku Sever, Jas a Clemtisových Sadoch....

Technické služby mesta Galanta a Mestský úrad Galanta  začínajú 8.apríla 2021 s postupnou distribúciou 120 l  zberných nádob na...

V súvislosti s blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami  oznamujeme verejnosti, že zberný dvor bude v sobotu 3.apríla 2021 zatvorený.Rovnako...

Technické služby mesta Galanta ponúkajú na odpredaj  AVIU A 30 K-S jednostranný sklápač, rok výroby 1981. Podrobné informácie k...

Technické služby mesta Galanta - Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že od  utorka 23.marca  2021 bude  opätovne otvorené...

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 7. apríla  - 25. mája 2021 bude prebiehať...

Mesto Galanta zastúpené primátorom mesta Petrom Paškom oznamuje v súlade s $ 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o...

Stránky