Technické služby mesta Galanta - Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že  od soboty 7.novembra 2020 bude  opätovne otvorené trhovisko...

Oznamujeme verejnosti, že zberný dvor v Galante bude od utorka 3.novembra 2020 znovu otvorený. Pre vstup na zberný dvor je ...

V nadväznosti na uznesenie  Vlády SR ohľadom rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu oznamujeme verejnosti, že trhovisko v...

V nadväznosti na uznesenie  Vlády SR ohľadom rozšírenia opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu bude zberný dvor Galanta uzatvorený...

Mesto Galanta a Správa cintorínov v Galante oznamuje verejnosti, že počas  45. kalendárneho týždňa budú cintoríny v Galante   v...

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 a usmernenia RÚVZ v Galante zo dňa 15.10.2020 platia pri prevádzkovaní...

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu zo dňa 11.10.2020 platia  pri smútočných obradoch na cintorínoch v  Galante  od...

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu, usmernenia RÚVZ  v Galante  a rozhodnutia krízového štábu Mesta Galanta zo dňa 2.10....

Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta oznamujú, že v termínoch od 12. októbra - 18. novembra 2020 bude prebiehať...

Nakoľko sa okres Galanta nachádza v žltej zóne Covid semaforu, jesenná etapa zberu veľkoobjemového odpadu v meste Galanta formou mobilného zberu z...

Stránky