Mestský úrad Galanta v súčinnosti s Technickými službami mesta Galanta (TsMG) zabezpečia tohtoročný jarný zber veľkoobjemného  odpadu počas...

Technické služby mesta Galanta  v súvislosti s dnešnou vydanou výstrahou Hydrometeorologického ústavu  pre extrémne silný vietor, počas...

Technické služby mesta Galanta príjmu do pracovného pomeru pracovníka na pozíciu vedúci prevádzkovo – technického úseku (prevádzkový manažér)....

Technické služby mesta Galanta budú počas mesiaca január  a február 2020 zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov.

Technické služby Mesta Galanta oznamujú obyvateľom mesta a verejnosti, že zberný dvor bude dňa 28.12.2019 (sobota) a 31.12.2019 (utorok) z...

Rady a tipy, ako sa správať na Vianoce ekologickejšie

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne. Spoločnosť Envi-Pak Vám prináša rady a tipy, ako sa správať na Vianoce...

V dňoch 5. a 19. októbra 2019 sa uskutočnil jesenný zber objemného odpadu z domácnosti na území mesta a mestských častí, TsMG zabezpečovali zber...

Stránky