Mesto Galanta a Správa cintorínov v Galante oznamuje verejnosti, že cintoríny v Galante   v termíne od 29.októbra 2022(sobota) do 2.novembra 2022 (streda ) vrátane budú   otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Zároveň Správa cintorínov, ktorá sa nachádza na Novom cintoríne v Galante bude otvorená od 29.10.2022 do 1.11.2022 vrátane pre návštevníkov  nasledovne:

29.10.2022 sobota  od 8:00  do 12:00  a    od 14:00  do 18:00 hodiny
30.10.2022 nedeľa                                       od 14:00  do 18:00 hodiny
31.10.2022 pondelok                                   od 14:00  do 18:00 hodiny
01.11.2022 utorok   od 8:00  do 12:00  a    od  14:00 do 18:00 hodiny