Úrad verejného zdravotníctva na základe záverov z Ústredného krízového štábu SR povolil od pondelka 30. marca 2020 prevádzku zberných dvorov na Slovensku na návrh ministra životného prostredia.

Pre vstup na zberný dvor je  nevyhnutnosťou  používanie ochranných pomôcok - rúšok, rukavíc - čiže  všetkých opatrení slúžiacich na ochranu zdravia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19.Pri vstupe do zberného dvora je potrebné predovšetkým rešpektovať  pokyny pracovníkov zberného dvora.

Otváracie hodiny zberného dvora  budú štandartné:
utorok - piatok od 13.00 - 18.00 hod.
sobota od 8.00-13.00 hod