Oznamujeme verejnosti, že zberný dvor v Galante bude od  stredy 27.januára 2021 znovu otvorený. Pre vstup na zberný dvor je  nevyhnutnosťou  používanie ochranných pomôcok - rúšok, rukavíc - čiže  všetkých opatrení slúžiacich na ochranu zdravia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19.Pri vstupe do zberného dvora je potrebné predovšetkým rešpektovať  pokyny pracovníkov zberného dvora.

Zberný dvor je otvorený nasledovne:

utorok,štvrtok,piatok od 13.00 - 18.00 hod.

streda - od 10.00 - 18.00 hod.

sobota od 8.00-13.00 hod. (v  mesiacoch január, február, marec, november, december)

sobota od 8.00-16.00 hod. (v  mesiacoch apríl - október)