Technické služby mesta Galanta  v termíne od 9.januára do 31. januára 2023 budú zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov na celom území mesta Galanta.   

Vianočné stromčeky je potrebné umiestniť k stojiskám nádob na zber komunálneho odpadu na svojej ulici, či pri bytovom alebo pri rodinnom dome. Vianočné stromčeky musia byť pred zberom dôkladne očistené, aby sa mohli ekologicky zlikvidovať na kompostárni,  preto je nutné ich zbaviť všetkých ozdôb.
Ďalšia možnosť pre občanov mesta Galanta je priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať na Zbernom dvore mesta Galanta, ktorý je otvorený nasledovne:
utorok, štvrtok, piatok:  od 13.00. – do 18,00 hod.,
streda od 10,00 hod. - do 18,00 hod.,
sobota od 08,00 hod. – do 13,00 hod.