Technické služby mesta Galanta budú počas mesiaca január  a február 2020 zabezpečovať zber živých vianočných stromčekov.

Organizovaný odvoz sa bude realizovať jednak v okolí bytových domov, kde je potrebné  vyložiť stromčeky k stojiskám zberných nádob, pri  domoch stačí stromček vyložiť pred rodinný dom.
Vianočné stromčeky musia byť pred zberom dôkladne očistené, aby sa mohli ekologicky zlikvidovať na kompostárni,  preto je nutné ich zbaviť všetkých ozdôb.
Ďalšia možnosť pre občanov mesta je priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať na Zbernom dvore mesta Galanta, ktorý je otvorený v utorok až v piatok  od 13.00. – do 18,00 hod. a v sobotu od 08,00 hod. – do 13,00 hod.