Technické služby  zrealizovali   v  minulom roku  na jeseň  výsadbu nových trvalkových záhonov  pod alejou stromov na ulici Vajanského a Hlavnej.  

Ako prvé práve rozkvitajú vysadené  cibuľoviny, cez letné obdobie až po prvé mrazy  to budú skupiny tráv  s jesenným sfarbením  a následne inovaťou zdobenými súplodiami trvaliek. Najmä na ulici Hlavnej to chce chviľu čas, kým sa aklimatizujú na podmienky  pod stromami.