Počas prevádzkových hodín Zberného dvora TSMG (vstup od Lidl) si môžete  aj v novom roku 2023 vyzdvihnúť košíky na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Košíky sú určené len pre domácnosti s trvalým pobytom na území mesta Galanta a mestských častí. Viac info na plagáte v prílohe.
Súbory na stiahnutie: