Relatívne teplá  tohto ročná jeseň spôsobuje, že listy opadávajú oveľa pomalšie ako po iné roky, preto  ich odpratávanie  trvá dlhšie. Práce mnohokrát komplikuje aj  vietor, upratané priestranstva sú  s krátkym odstupom času opäť pokryté listami.  Pritom množstvo lístia je ešte stále na stromoch. 

Tony lístia  vyzbierané pracovníkmi TSMG končia na  kompostárni Zámska lúka, kde sa ďalej spracúvajú na kompost, ktorý bude slúžiť už v budúcom  pri starostlivosti o mestskú zeleň.