Dňa 21.6.2022 sa na Mierovom námestí pred Mestským úradom uskutočnila analýza odpadu  vyzbieraného na území  mesta. Výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

Cieľom analýzy bolo zistiť, čo všetko na nachádza v nádobách na komunálny odpad, ktorý sa ukladá na skládku odpadov a koľko odpadu by bolo možné ešte dotriediť. Analýza prebiehala na vzorke 5% všetkých vyložených nádob v komplexnej bytovej zástavbe ako aj v individuálnej bytovej zástavbe. Obsah nádob bol vysypaný a následne dotriedený na zhruba 12 kategórií. Po vytriedení bola každá zložka zvlášť odvážená a zaznamenaná.

Výsledky analýzy sú prekvapujúce. Veľké percento všetkého odpadu tvorí zelený odpad zo záhrad alebo biologický odpad z kuchyne. Môžeme skonštatovať, že viac ako 45% odpadu, ktorý skončil na skládke mohol byť skompostovaný.