Technické služby  zrealizovali   v priebehu 43.kalendárneho týždňa výsadbu nových trvalkových záhonov na ulici Vajanského. Tie budú  od skorej jari započaté vysadenými  cibuľovinami, cez letné obdobie až po prvé mrazy skupinami tráv  s jesenným sfarbením  a následne inovaťou zdobenými súplodiami trvaliek.

Finančne boli práce realizované jednak z mimorozpočtových zdrojov, vďaka úspešnosti   TSMG   pri podaní  projektu "Rozkvitnutá Galanta" na Trnavský samosprávny kraj  a  z rozpočtových zdrojov Mesta Galanta a Technických služieb. Takto realizovaná   podsadba pod  novo vysadené stromy v týchto záhonoch má zároveň zlepšiť ich životné podmienky a adaptáciu v mestskom prostredí.  Spôsob výsadby má zároveň ukázať nové trendy v časoch výrazných klimatických zmien v mestskom prostredí.