Technické služby mesta Galanta oznamujú verejnosti , že z dôvodu výskytu káblovej poruchy je dočasne nefunkčné verejné osvetlenie na ul. Železničiarskej v priebehu 12.kalendárneho týždňa.

Na odstránení poruchy sa intenzívne  pracuje, počas poruchy verejného osvetlenia je zabezpečený intenzívnejší dohľad zo strany hliadok Mestskej polície. 

Porucha bola techniciký  odstránená dňa 23.3.2023.