Počas rekonštrukcie chodníkov na sídlisku  SNP  č.995 a č.1003 došlo  dňa 28.7.2023 pri výkopových prácach zo strany dodávateľa k porušeniu podzemného vedenia verejného osvetlenia. Z uvedeného  dôvodu je predpoklad, že nebude v tejto časti do 31.7.2023 verejné osvetlenie funkčné.