Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  21.septembra   do 28. októbra  2021 v rozsahu jedenástich pracovných dní jesenný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených  48 stanovíšť. V jednotlivých určených  lokalitách boli v presne určený deň a čas pristavené veľkokapacitné kontajnery, kde boli vyzbierané   nasledovné množstva veľkoobjemného odpadu:

Celkovo sa vyzbieralo počas jesenného  veľkobjemného  zberu 2021 -   118,66 t  veľkoobjemného odpadu v meste Galanta, v mestských častiach 26,88 t.

Celkovo za jesenný zber 2021-  145,56 t.

Pre porovnanie počas  tohtoročného jarného veľkoobjemného zberu  sa vyzbieralo v meste Galanta 107,7 t odpadu, v mestských častiach 32,8 t, spolu teda 140,5 t.

Pred rokom  v jesennom období  2020 sa vyzbieralo v meste Galanta 140,76 t objemného odpadu, v mestských častiach 42,96 t., spolu za jesenný zber v roku 2020 183,72 t.
(Poznámka: v roku 2020 sa kvôli pandémii COVID 19 neuskutočnil jarný zber.)