Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  8.apríla  do 30. apríla 2023 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených  49 stanovíšť. V jednotlivých určených  lokalitách boli v presne určený deň a čas pristavené veľkokapacitné kontajnery, kde boli vyzbierané   nasledovné množstva veľkoobjemného odpadu:

Celkovo sa vyzbieralo počas jarného  veľkobjemného  zberu 2024 -  75,52 t  veľkoobjemného odpadu v meste Galanta, v mestských častiach 19,62 t.

Celkovo za jarný zber  2024 -  95,14 t.

Pre porovnanie v roku 2023 v jarnom období sa vyzbieralo v meste Galanta  102,5  t objemného odpadu, v mestských častiach 18,28 t., teda celkovo 121,7 t.