Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  29.marca  do 18. apríla 2023 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených  48 stanovíšť. V jednotlivých určených  lokalitách boli v presne určený deň a čas pristavené veľkokapacitné kontajnery, kde boli vyzbierané   nasledovné množstva veľkoobjemného odpadu:

Celkovo sa vyzbieralo počas jarného  veľkobjemného  zberu 2023 -  102,5 t  veľkoobjemného odpadu v meste Galanta, v mestských častiach 19,28 t.

Celkovo za jarný zber  121,78 t.

Pre porovnanie v roku 2022 v jarnom období sa vyzbieralo v meste Galanta  92,06  t objemného odpadu, v mestských častiach 35, 86 t., teda celkovo 127,92 t.