Technické  služby mesta Galanta  v súčinnosti  s Mestskou políciou  zabezpečovali  od  29.marca  do 5. mája 2022 v rozsahu jedenástich pracovných dní jarný zber objemných odpadov z domácností, prostredníctvom určených  48 stanovíšť. V jednotlivých určených  lokalitách boli v presne určený deň a čas pristavené veľkokapacitné kontajnery, kde boli vyzbierané   nasledovné množstva veľkoobjemného odpadu:

Celkovo sa vyzbieralo počas jarného  veľkobjemného  zberu 2022 -  92,06 t  veľkoobjemného odpadu v meste Galanta, v mestských častiach 35,86 t.

Celkovo za jarný zber  127,92 t.

 Pre porovnanie v roku 2021 v jarnom období sa vyzbieralo v meste Galanta  107,70  t objemného odpadu, v mestských častiach 32,78  t., teda celkovo 140 t.