Vážení občania, sme radi, že ste si na Zbernom dvore Technických služieb mesta Galanta vyzdvihli košík určený na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

V štartovacom balíčku ste mali pribalené biologicky rozložiteľné vrecká na kuchynský odpad a propagačný leták. Kuchynský bioodpad môžete zbierať do košíka aj bez použitia tohto vrecka, avšak po jeho vysypaní je potrebné košík umyť a viete ho opakovane použiť. Niektorí z Vás však uprednostňujú vyhadzovanie kuchynských zvyškov vo vreckách na to určených. Biologicky rozložiteľné vrecká na kuchynský odpad si viete zakúpiť v maloobchodných predajniach, no v jarných mesiacoch (apríl, máj) si budú môcť občania tieto vrecká zakúpiť aj v Technických službách mesta Galanta.

Preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Ďakujeme.

Mestský úrad Galanta