Vstup na detské ihriska je možný  len za predpokladu striktného dodržiavania prísnych hygienických opatrení, akými sú:    
  •  obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu
         2 metrov),
  •     povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
  •     povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
  •     povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.

Apelujeme na dodržiavanie stanovených hygienických opatrení.

                                                     Technické služby mesta Galanta - prevádzkovateľ detských ihrísk