Technické služby mesta Galanta - Správa trhoviska oznamuje verejnosti, že  od soboty 7.novembra 2020 bude  opätovne otvorené trhovisko  v Galante  v tradičných trhových dňoch  -  utorok, štvrtok a  sobota.

Stále však platia pri prevádzkovaní trhoviska v   Galante  nasledujúce obmedzenia.

  • je potrebné dodržiavať jednosmerný pohyb zo strany zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov
  • zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m
  • počet zákazníkov  v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu  1 zákazníka na 15 m2 vymedzenej predajnej plochy trhoviska
  • využívať samostatný vstup a samostatný výstup trhoviska
  • stánky musia byť  vzdialené 2m od seba - predmetné opatrenie môže obmedziť počet záujemcov o predaj na trhovisku, preto je vhodné informovať sa u správu trhoviska - https://www.tsmg.sk/trhovisko
  • ambulatný predajcovia  občerstvenia v rámci trhovísk môžu predávať iba zabalené jedlo a nápoje len cez výdajné okienko konzumácia jedla  a nápojov  je povolená až mimo priestoru trhoviska
  • vstup len s rúškom a povinnosťou požívať  dezinfekciu

Priestor krytej tržnice  a priľahlých predajných plôch bude opáskovaný a vstup na trhovisko pre kupujúcich bude vyznačený na  jednej strane a výstup na druhej strane trhoviska.
Predajcovia sú povinní  mať počas predaja rúška a rukavice, sú zároveň  povinní zabezpečiť dezinfekciu pre potreby svojich zákazníkov.
V prípade, že v priestoroch trhoviska sa bude nachádzať väčší počet návštevníkov trhoviska, je potrebné vyčkať mimo vyhradenej plochy  tržnice a rešpektovať pokyny správcu trhoviska.

Žiadame, aby návštevníci trhoviska sa v priestoroch  tržnice zdržiavali iba na dobu nevyhnutnú na uskutočnenie nákupu a tým uvolnili priestor  ďalším čakajúcim zákazníkom.