Technické služby Mesta Galanta  disponujú  špeciálnym strojom Biomant Compact, ktorý okrem využitia na ničenie buriny je možné použiť aj na  iné účely ako čistenie a dezinfekcia.

Práve funkcionalita čistenia bola využitá  na komplexné vyčistenie  pamätníka Z. Kodálya v parku neogotického kaštieľa od prachových nečistôt, machov a rôzných povrchových nánosov. Osobitne bolo nevyhnutné  pristúpiť aj odstraňovaniu grafitov, ktoré boli prekryté  bielym náterom.  Vyhotovená fotodokumentácia zobrazuje stav pamätníka pred a po vyčistení. 

Technické služby v dohľadnej dobe plánujú spustiť aj komerčnú službu čistenia pomníkov na mestských cintorínoch práve s využitím tejto technológie čistenia.