Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby svojich príbuzných osobne. TSMG - správa cintorínov  pre vás  zabezpečili možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym  zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.  

Zapálenie sviečky je možné realizovať  na  stránke www.virtualnycintorin.sk , kde si vyhľadáte mesto Galanta a kliknutím na konkrétný cintorín a následne hrobové miesto  sa dostanete priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky.Technické služby Mesta Galanta - správa cintorínov zabezpečili  spracovanie projektu virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby mesta Galanta, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov.