Mesto Galanta a Technické služby mesta Galanta oznamujú, že dňa 30.10.2020 (piatok)  bude pokračovať rozvoz kompostérov do domácností, ktoré si kompostér nevyzdvihli do dnešného dňa. Rozvoz kompostérov  v tomto termíne sa týka lokalít mesta Galanta - ul. Bratislavská, Ruská, Česká, Švermova a Mierová.